EKSHUMACJA DOCZESNYCH SZCZĄTKÓW

Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka

Kościół św. Jakuba w Toruniu


Ważnym wydarzeniem w czasie toczącego się procesu beatyfikacyjnego na etapie rzymskim było przeprowadzenie ekshumacji i translacji doczesnych szczątków sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka.

Dnia 23 stycznia 2018 r., za zgodą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, wydanej 7 lipca 2016 r., i Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Toruniu z 24 października 2017 r., dokonano ekshumacji, kanonicznego rozpoznania i przeniesienia doczesnych szczątków sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka, ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu (obecnie Ukraina) i Założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W czasie II wojny światowej został on aresztowany, przesłuchiwany i ostatecznie uwięziony w Kijowie, a dzięki staraniom swego kanclerza ks. Jana Szycha i po interwencji Stolicy Apostolskiej, został zwolniony i deportowany do Polski w 1946 r.

Po powrocie Biskup Wygnaniec znalazł zaciszną przystać w Zamku Bierzgłowskim pod Toruniem i związany był z parafię św. Jakuba Apostoła w Toruniu, obsługiwaną przez kapłanów z diecezji łuckiej. Stąd też kości kandydata na ołtarze spoczywały w podwójnej trumnie w podziemiach prezbiterium tego kościoła, gdzie zostały złożone 13 lutego 1950 r.

Po prawie 68 latach od śmierci, dokonano czynności ekshumacyjno-rekognicyjnych, a następnie trumnę z doczesnymi szczątkami złożono w prawej nawie kościoła św. Jakuba, przy ścianie wejściowej, gdzie został przygotowany specjalny sarkofag.

Prace ekshumacyjne, w części których wziął udział bp Wiesław Śmigiel, ordynariusz toruński, zostały przeprowadzone przez szesnastoosobową Komisję mianowaną w tym celu 10 października 2017 r. przez ks. bpa Andrzeja Suskiego, biskupa toruńskiego, na czele z o. dr. hab. Szczepanem T. Praśkiewiczem OCD, konsultorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, jako delegatem biskupim, i ks. prof. Dariuszem Zagórskim, jako promotorem sprawiedliwości. W skład komisji wszedł proboszcz parafii św. Jakuba – ks. kan. Wojciech Kiedrowicz, diakon Waldemar Rozynkowski oraz świadkowie miejsca pochówku kandydata na ołtarze, biegli z anatomii i medycyny, technicy i siostry Terezjanki – wśród których Przełożona Generalna Zgromadzenia – s. Lucyna Lubińska, przełożona wspólnoty sióstr w Toruniu – s. Beniamina Karwowska i s. Hiacynta Augustynowicz – postulatorka procesu beatyfikacyjnego na etapie rzymskim i koordynatorka prac ekshumacyjnych.

Do komisji należała także przedstawicielka Postulacji sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka – s. Dawida Prusińska. Notariuszem w komisji był ks. mgr lic. Wojciech Skolmowski, który czuwał nad przebiegiem i prawidłowością prac.

Wydobyte z trumny kości sługi Bożego zostały oczyszczone, kanonicznie rozpoznane przez biegłych z anatomii (doktor Piotr Hubert i doktor Tomasz Sacha z zespołem pielęgniarskim: s. Patrycja Szatkiewicz, s. Regina Stadnik, s. Edyta Skała) i złożone do podwójnej trumny: wewnątrz ocynkowanej, obudowanej na zewnątrz ciemnym drewnem dębowym. Trumnę metalową zamknięto hermetycznie, następnie podwójną trumnę opieczętowano lakową pieczęcią Kurii Toruńskiej. Zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego i Instrukcją Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o autentyczności i przechowywaniu relikwii, ogłoszoną dnia 8 grudnia 2017 r., kult publiczny należy się tylko relikwiom świętych i błogosławionych, ale i szczątki sług Bożych, którzy nie zostali jeszcze wyniesieni do chwały ołtarzy, zaleca otaczać szacunkiem i troską. Nie oddawano więc czci publicznej, jaka należna jest relikwiom błogosławionych i świętych, ale z należnym szacunkiem złożono doczesne szczątki sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka na wyznaczone miejsce.

Złożeniu doczesnych szczątków do sarkofagu, wykonanego według projektu artysty rzeźbiarza Tadeusza Wojtasika z Torunia, towarzyszyła modlitwa kościoła – Nieszpory, podczas której siostry ze Zgromadzenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w obecności swego duchowego Ojca i Założyciela, odnowiły śluby zakonne, w duchu swego charyzmatu.

Po skończonej liturgii przeniesienia doczesnych szczątków sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka, ordynariusz toruński – ks. bp Wiesław Śmigiel przewodniczył Mszy św. o rychłą beatyfikację sługi Bożego i przybliżył w homilii jego sylwetkę i przesłanie.

Na zakończenie pragnę jeszcze dodać, iż dnia 18 lutego 2018 r., z Torunia przewieziono do katedry św. Apostołów Piotra i Pawła w Łucku na Ukrainie, płytę nagrobną biskupa Szelążka, która znajdowała się u wejścia do krypty w prezbiterium kościoła św. Jakuba w Toruniu. Aktem darowizny przekazano ją do Katedry w Łucku, jako wyjątkową pamiątkę po słudze Bożym Adolfie Piotrze Szelążku.

Ufamy, że nasze ludzkie starania o wyniesienie sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka do chwały ołtarzy, doczekają owocnego rezultatu. Modlimy się o jego rychłą beatyfikację, potwierdzoną autorytetem Stolicy Apostolskiej, byśmy mogli wzywać jego wstawiennictwa i cieszyć się Jego chwałą w Niebie.

s. Hiacynta Augustynowicz
postulator procesu

gdpr-image
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie
Dowiedz się więcej