Grób Sł. Bożego

Kościół św. Jakuba Apostoła w Toruniu, sięgający początków XIV wieku, jest miejscem szczególnie urokliwym pod względem architektury i sztuki sakralnej. W swej bogatej historii kryje w sobie wydarzenia różnych epok i losy poszczególnych ludzi z nim związanych.

Boża Opatrzność z kościołem św. Jakuba na trwałe złączyła osobę Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka, który zmarł w opinii świętości dnia 9 lutego 1950 roku w Zamku Bierzgłowskim i został pochowany w krypcie pod prezbiterium tego kościoła dnia 13 lutego. Od tego momentu, w miejscu jego doczesnych szczątek, gromadzili się przez lata kapłani i wierni, przyjaciele i czciciele, w tym także duchowe córki Sługi Bożego – Siostry św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ze zgromadzenia habitowego, które założył. Grób biskupa Adolfa Piotra Szelążka, który znajdował się w prezbiterium kościoła, stał się miejscem duchowych spotkań, modlitwy dziękczynnej i błagalnej. Każdy odwiedzający świątynię, miał możliwość przedstawienia Bogu swoich próśb czy podziękowań przez jego wstawiennictwo.

U wejścia do krypty w prezbiterium została umieszczona płyta nagrobna, ufundowana przez kapłanów diecezji łuckiej w 1961 roku. Była „niemym” stróżem, upamiętniającym osobę biskupa Adolfa Piotra Szelążka. W liście z dnia 9 grudnia 1960 roku ks. Antoni Jagłowski napisał: „Minęło już lat 10 od czasu gdy na zawsze odszedł od nas Arcypasterz nasz śp. Ks. biskup Szelążek. Za życia staraliśmy się o godne warunki egzystencji dla Niego. Po śmierci pamiętamy w modlitwach o Jego duszy, chcemy też pamiętać i o Jego grobie. Wśród naszych braci Kapłanów powstała myśl ufundowania skromnego choćby epitafium.

Zamierzamy umieścić na grobie tablicę z odpowiednim napisem. Pragniemy w ten sposób utrwalić pamięć naszych kapłanów o swoim zmarłym Arcypasterzu.” Tablica ta została poświęcona w 11. rocznicę śmierci Sługi Bożego, podczas uroczystej mszy św. pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Kobyłeckiego.

W 2013 roku w kościele św. Jakuba, przy doczesnych szczątkach Sługi Bożego miała miejsce uroczysta sesja rozpoczynająca proces beatyfikacyjny biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Prace na etapie diecezjalnym zostały ukończone pomyślnie w 2016 roku. Wówczas odbyła się ostatnia uroczysta sesja zamykająca dochodzenie procesu beatyfikacyjnego, podczas której na płycie nagrobnej, ustawiono zebraną dokumentację dowodową i zgromadzoną spuściznę Sługi Bożego. Łącznie 10,5 tysiąca stron akt procesowych.

Proces beatyfikacyjny był odpowiedzią na wzrastające przekonanie wśród ludu wiernego o heroicznej postawie życia i sławie świętości Sługi Bożego. Wiele osób przybywało i nadal nawiedza grób kandydata na ołtarze, by przy jego szczątkach, wypraszać Boże łaski dla siebie i świata. W 2018 roku, za zgodą Stolicy Apostolskiej, została przeprowadzona ekshumacja i przeniesienie trumny z doczesnymi szczątkami Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka do prawej nawy kościoła św. Jakuba, przy ścianie wejściowej, gdzie został przygotowany specjalny sarkofag. Od tego mementu, możemy zbliżyć się do miejsca doczesnego pochówku Sługi Bożego, by poprzez tajemnicę świętych obcowania, z wiarą kierować przez jego wstawiennictwo nasze modlitwy do Boga.

Każdego 9 dnia miesiąca w kościele św. Jakuba Apostoła w Toruniu, sprawowane są msze św. o łaskę beatyfikacji Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka, na które serdecznie wszystkich zapraszamy.

Historia płyty nagrobnej

Po dokonanych czynnościach ekshumacji i przeniesienia doczesnych szczątek Sługi Bożego z krypty pod prezbiterium, płyta nagrobna ufundowana przez kapłanów diecezji łuckiej w 1961 roku, została odnowiona koszem Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus i przekazana do Katedry św. Apostołów Piotra i Pawła w Łucku na Ukrainie. W piśmie przekazującym ks. proboszcz parafii św. Jakuba w Toruniu – kan. Wojciech Kiedrowicz napisał:

Niniejszym aktem pragnę uczcić Katedrę w Łucku, gdzie Sługa Boży bp Adolf Piotr Szelążek pełnił posługę ordynariusza diecezji w latach 1926-1946, a po deportacji do Polski, był pochowany w Toruniu. W roku 1961 została ufundowana tablica nagrobkowa, dzięki staraniom kapłanów łuckich, zamieszkałych na terenach Polski, którzy odkładając swój „wdowi grosz”, zgromadzili środki na jej ufundowanie. Decyzja o darowaniu tablicy do Katedry w Łucku została podjęta ze względu na mięjsce wieloletniej pracy Sługi Bożego, szerzący się w tym miejscu Jego kult oraz dla uszanowania intencji kapłanów pochodzących z tamtejszej diecezji łuckiej.

Dnia 18 lutego 2018 roku delegacja z Polski: s. Lucyna Lubińska – przełożona generalna Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, p. Karol Maria Wojtasik – radny miasta Torunia i prezes Fundacji Polska Tożsamość oraz s. Hiacynta Augustynowicz – postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka przekazali Akt Darowania płytę nagrobną na ręce ks. biskupa Witalija Skomarowskiego, ordynariusza diecezji łuckiej oraz ks. kan. Pawła Chomiaka, proboszcza Katedry pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łucku.

W dokumencie zanotowano:

Cieszy nas fakt trwałej pamięci o Słudze Bożym biskupie Adolfie Piotrze Szelążku na ziemi Wołyńskiej. Ufamy także, iż podarowana płyta przyczyni się do wzrostu szerzącego się kultu prywatnego w Katedrze Łuckiej i jednocześnie do wzrostu pobożności i wiary wszystkich parafian oraz całej diecezji, w której Sługa Boży posługiwał wiernie i z oddaniem przez okres 20 lat.

Po deportacji do Polski, w okolice Torunia, Sługa Boży biskup Adolf Piotr Szelążek napisał znamienne słowa: Chociaż wszystkiego mam pod dostatkiem i jest mi tutaj bardzo dobrze, to tęsknię za Wołyniem. I gdyby mi ktoś powiedział: wróć - natychmiast bym wrócił, nawet do warunków gorszych i do ubóstwa.

Jesteśmy głęboko przekonani, iż w symbolu tej płyty nagrobnej Sługa Boży staje dziś blisko każdego i każdej z Was, aby umocnić, pocieszyć a nade wszystko wstawiać się w Waszych potrzebach u Boga. Niech wszystkim nam wyjedna łaskę cudu potrzebnego do jego beatyfikacji, by mógł cieszyć się chwałą błogosławionych i przychodzić nam z pomocą w naszej codzienności.

gdpr-image
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie
Dowiedz się więcej