Zespół archiwalny

ARCHIWUM GENERALNE
ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

Akta Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka
Założyciela Zgromadzenia Sióstr
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Zespół APSZA – Dokumenty Sługi Bożego Księdza Biskupa Adolfa Piotra Szelążka
 1. Sygn. APSZ Aa. DOKUMENTY BIOGRAFICZNE
 2. Sygn. APSZ Aa 1 Biografia
 3. Sygn. APSZ Aa 2 Dokumenty osobiste
 4. Sygn. APSZ Aa 3 Dokumenty rodzinne
 5. Sygn. APSZ Aa 4 Wyniki z egzaminów, dyplomy, katalogi duchowieństwa, nominacje, upoważnienia.
 6. Sygn. APSZ Aa 5 Sprawy majątkowe
 7. Sygn. APSZ Aa 6 Dokumenty z procesu karno-śledczego w Kijowie.
 8. Sygn. APSZ Aa 7 Sprawa uwolnienia ks. bpa A. P. Szelążka 1945-1946
 9. Sygn. APSZ Aa 8 Śmierć i pogrzeb
 10. Sygn. APSZ Aa 9 Materiały różne związane z bp. A. P. Szelążkiem
Sygn. APSZ Ab. PRACE
 1. Sygn. APSZ Ab 1 Prace naukowe na stopień
 2. Sygn. APSZ Ab 2Książki i druki zwarte
 3. Sygn. APSZ Ab 3 Statuty
 4. Sygn. APSZ Ab 4Artykuły
 5. Sygn. APSZ Ab 5Dokumenty erekcyjne
 6. Sygn. APSZ Ab 6Listy pasterskie
 7. Sygn. APSZ Ab 8Pisma okólne, zarządzenia.
 8. Sygn. APSZ Ab 9Przemówienia okolicznościowe
 9. Sygn. APSZ Ab 10Referaty, konferencje, wspomnienia
 10. Sygn. APSZ Ab 11Recenzje, opinie o publikacjach
 11. Sygn. APSZ Ab 12Kazania
 12. Sygn. APSZ Ab 13Notatki do kazań i konferencji. Projekty alokucji synodalnych
 13. Sygn. APSZ Ab 14Wykłady
Sygn. APSZ Ac. DZIAŁALNOŚĆ BISKUPA A. P. SZELĄŻKA
 1. Sygn. APSZ Ac 1 Konferencje Episkopatu Polski
 2. Sygn. APSZ Ac 2 Działalność w Episkopacie
 3. Sygn. APSZ Ac 3 Sprawa mariawityzmu
 4. Sygn. APSZ Ac 4 Działalność w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (1918-1924)
  • Ac 4-1 Przygotowania do zawarcia Konkordatu
  • Ac 4-2 SprawyDepartamentu Wyznań
  • Ac 4-3 Sprawy ogólne dotyczące duchowieństwa i parafii
  • Ac 4-4 Uposażenie duchowieństwa
  • Ac 4-5 Leczenie duchowieństwa
  • Ac 4-6 Sprawy dotyczące szkolnictwa
  • Ac 4-7 Ustawa o zniesieniu ograniczeń
  • Ac 4-8 Sprawy różne
 5. Sygn. APSZ Ac 5 Korespondencja dotycząca stosunków Państwo-Kościół (1925-1939)
  • Ac 5-1 Korespondencja ze Stolicą Apostolską
  • Ac 5-2 Korespondencja z prymasem polski
  • Ac 5-3 Korespondencja z biskupami i kuriami
  • Ac 5-4 Wykonanie postanowień Konkordatu
  • Ac 5-5 Protokoły z konferencji w sprawie Konkordatu
  • Ac 5-6 Dotacje na rzecz Kościoła i zakonów
  • Ac 5-7 Komisja mieszana
  • Ac 5-8 Korespondencja z Departamentem Wyznań
  • Ac 5-9 Korespondencja z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
  • Ac 5-10 Korespondencja w sprawie uposażenia duchowieństwa
  • Ac 5-11 Korespondencja w sprawie seminarium duchownego w Łucku
  • Ac 5-12 Obiekty zabrane Kościołowi Katolickiemu
  • Ac 5-13 Sprawy różne
 6. Sygn. APSZ Ac 6 Działalność duszpasterska w diecezji
  • Ac 6-1 Synod diecezjalny Łucki
  • Ac 6-2 Wizytacje pasterskie
  • Ac 6-3 Zjazdy księży dziekanów
  • Ac 6-4 Nauka religii w szkole
  • Ac 6-5 Odbudowa kościołów na Wołyniu
  • Ac 3-6 Zatwierdzenie Litanii do św. Antoniego i św. Walentego
  • Ac 6-7 Zjazdy Katolickie,
  • Ac 6-8 Kongresy Eucharystyczne
  • Ac 6-9 Oficjum o św. Jozafacie
  • Ac 3-10 Sprawy różne
  • Ac 6-11 Św. Teresa od Dzieciątka Jezus Patronką Diecezji Łuckiej
 7. Sygn. APSZ Ac 7 Działalność charytatywna
  • Ac 7-1 Płockie Towarzystwo Dobroczynności
  • Ac 7-2 Troska o zakłady wychowawczo-opiekuńcze, sierocińce.
  • Ac 7-3 Zainteresowanie potrzebami diecezjan
 8. Sygn. APSZ Ac 8 Działalność różna w świetle Kronik (1912-1939)
  • Ac 8-1 Miesięcznik Diecezjalny Łucki
  • Ac 8-2 Życie Katolickie
  • Ac 8-3 Miesięcznik Pasterski Płocki
  • Ac 8-4 Przegląd Katolicki
  • Ac 8-5 Wołyń
  • Ac 8-6 Kurier Płocki
Sygn. APSZ Ad. KORESPONDENCJA
 1. Sygn. APSZ Ad 1 Korespondencja ze Stolicą Apostolską
  • Ad 1-1 Korespondencja z papieżem Piusem XI [Achilles Ratti ]
  • Ad 1-2 Korespondencja z papieżem Piusem XII [Eugenio Pacelli]
  • Ad 1-3 Korespondencja z Sekretariatem Stanu Stolicy Apostolskiej
  • Ad 1-4 Korespondencja ze Świętą Kongregacją Kościołów Wschodnich
  • Ad 1-5 Korespondencja w sprawach beatyfikacji i kanonizacji
 2. Sygn. APSZ Ad 2 Korespondencja z Nuncjuszami Apostolskimi
  • Ad 2-1 Korespondencja z ks. abp Achilles Ratti [1918-1921]
  • Ad 2-2 Audytor nuncjatury apostolskiej w Polsce – ks. prał. Karol Chiarlo
  • Ad 2-3 Korespondencja z ks. abp Lorenzo [Wawrzyniec] Lauri [1921-1927]
  • Ad 2-4 Korespondencja z ks. abp Franciszek Marmaggi [1928-1936]
  • Ad 2-5 Korespondencja z ks. abp Filip Cortesi [1936-1939]
  • Ad 2-6 Korespondencja z ks. abp Cezar Orsenigo [Berlin]
 3. Sygn. APSZ Ad 3 Korespondencja z Prymasami Polski
  • Ad 3-1 Ks. Prymas kard. August Hlond [1926-1948]
  • Ad 3-2 Ks. Prymas kard. Stefan Wyszyński [22. X. 1948-1981]
 4. Sygn. APSZ Ad 4 Korespondencja z biskupami z Polski
 5. Sygn. APSZ Ad 5 Korespondencja z instytucjami kościelnymi i państwowymi
  • Ad 5-1 Redakcje katolickie
  • Ad 5-2 Organizacje katolickie
  • Ad 5-3 Uniwersytety
  • Ad 5-4 Instytucje państwowe
 6. Sygn. APSZ Ad 6 Korespondencja z kapłanami
  • Ad 6-1 Pisma nierozpoznane
  • Ad 6-2 Pisma rozpoznane
  • Ad 6-3 Sprawa zwolnienia 14 kapłanów z więzień i obozów radzieckich [1946-1948]
  • Ad 6-4 Korespondencja dotycząca książki „Podstawy dotacji”
 7. Sygn. APSZ Ad 7 Korespondencja z czasu II wojny światowej
  • Ad 7-1 Sprawozdania dziekańskie
  • Ad 7-2 Korespondencja z władzami sowieckimi
  • Ad 7-3 Akta osobowe kapłanów 1940-1944
  • Ad 7-4 Sprawy dotyczące diecezji łuckiej
  • Ad 7-5 Seminarium duchowne w
  • Ad 7-6 Sprawy Parafii (1941-1944)
  • Ad 7-7 Diecezja Żytomierska i kamieniecka
 8. Sygn. APSZ Ad 8 Korespondencja ze Zgromadzeniem Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus
  • Ad 8-1 Korespondencja Urzędowa
  • Ad 8-2 Korespondencja z matką Marią Kubasiewicz
  • Ad 8-3 Korespondencja z matką Bernardą Nakonowską
  • Ad 8-4 Korespondencja z kandydatkami do Zgromadzenia
  • Ad 8-5 Korespondencja z dotycząca mistrzyni nowicjatu
 9. Sygn. APSZ Ad 9 Korespondencja z innymi zgromadzeniami zakonnymi
  • Ad 9-1 Zakony i zgromadzenia męskie
  • Ad 9-2 Mianowanie spowiedników dla zgromadzeń zakonnych
  • Ad 9-3 Korespondencja ze Zgromadzeniem Sióstr św. Benedykta z Otwocka
  • Ad 9-4 Korespondencja ze Zgromadzeniem Córek Najczystszego Serca Maryi
  • Ad 9-5 Korespondencja ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek od Cierpiących
  • Ad 9-6 Korespondencja ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
  • Ad 9-7 Korespondencja z Klasztorem Sióstr Karmelitanek Bosych w Lisieux
  • Ad 9-8 Korespondencja ze Zgromadzeniem Siostry Karmelitanki Bose w Polsce
  • Ad 9-9 Korespondencja ze Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
  • Ad 9-10 Korespondencja ze Zgromadzeniem Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
  • Ad 9-11 Korespondencja ze Zgromadzeniem Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej
  • Ad 9-12 Korespondencja ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
  • Ad 9-13 Korespondencja ze Zgromadzeniem Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego
  • Ad 9-14 Korespondencja ze Związkiem Terezjańskim
  • Ad 9-15 Korespondencja bpa A. P. Szelążka z rodziną
 10. Sygn. APSZ Ad 10 Korespondencja z osobami świeckimi
 11. Sygn. APSZ Ad 11 Życzenia
  • Ad 11-1 Boze Narodzenie I Nowy Rok
  • Ad 11-2 Wielkanoc
  • Ad 11-3 Życzenia Imieninowe
  • Ad 11-4 Życzenia jubileuszowe
Sygn. Ae MATERIAŁY DOTYCZĄCE KS. BP. A. P. SZELĄŻKA
 1. Sygn. APSZ Ae 1 Prace naukowe
 2. Sygn. APSZ Ae 2 Książki i druki zwarte dotyczące osoby i twórczości.
 3. Sygn. APSZ Ae 3 Artykuły
 4. Sygn. APSZ Ae 4 Referaty i sympozja poświęcone ks. bpa A. P. Szelążkowi.
 5. Sygn. APSZ Ae 5 Recenzje, opinie o pracach ks. bpa A. P. Szelążka
 6. Sygn. APSZ Ae 6 Materiały do biografii biskupa A. P. Szelążka
 7. Sygn. APSZ Ae 7 Wspomnienia o biskupie A. P. Szelążku.
 8. Sygn. APSZ Ae 8 Twórczość poświęcona biskupowi Szelążkowi.
sygn. APSZ Af MATERIAŁY DOTYCZĄCE RODZINY BISKUPA SZELĄŻKA
 1. Sygn. APSZ Af 1 Korespondencja Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus z rodziną Szelążków.
 2. Sygn. APSZ Af 2 Korespondencja dotycząca sprawy uzyskania zdjęcia z odciskiem palca Ks. Bp A. P. Szelążka z Archiwum Służb Bezpieczeństwa w Kijowie.
gdpr-image
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie
Dowiedz się więcej