parallax background
ZAŁOŻYCIEL ZGROMADZENIA

Sługa Boży Adolf Piotr Szelążek


„Pan Bóg ma plany swoje przeolbrzymie, na daleką metę zakreślone,
do których nasze osoby są przewidziane dla wykonania pewnej cząsteczki.
Mądrzej jest wyrzec się swych własnych planów, a szukać poznania woli Bożej”.

bp Adolf Piotr Szelążek

Bp Adolf Piotr Szelążek, Łuck 1936 r.

gdy WIĘC STYGNIE W DUSZACH LUDZKICH MIŁOŚĆ BOŻA, DLA KTÓREJ ROZPALANIA PRZYSZEDŁ CHRYSTUS PAN NA ZIEMIĘ, WZNOWIENIE JEJ OSIĄGANE JEST NOWYMI sposobami…„TWOJE SERCE I DUSZA POWINNY BYĆ WYTWÓRNIĄ DOBRA: DLA CIEBIE I INNYCH."


bp Adolf Piotr Szelążek

WYNIESIENIE NA OŁTARZE

PROCES BEATYFIKACYJNY


Osobom, które mniej lub w ogóle nie znały ks. biskupa Adolfa Piotra Szelążka, urodzonego w diecezji siedleckiej, kapłana diecezji płockiej, a później ordynariusza łuckiego na Wołyniu, nasuwa się w sposób oczywisty pytanie: dlaczego toczy się jego proces beatyfikacyjny? I słusznie. Droga do udowodnienia heroiczności cnót i świętości życia kandydata na ołtarze jest bardzo długa i wymaga zaangażowania wielu osób.KULT I MODLITWY


W codzienności budujemy różne relacje międzyludzkie, ale czy pamiętamy o wymiarze duchowym, nadprzyrodzony, o życiu sięgającym poza naszą fizyczną śmierć? Podejmijmy wyzwanie, zaprośmy Sługę Bożego Adolfa Piotra do grona swoich przyjaciół, budując z nim więzi duchowe przez modlitwę, naśladowanie cnót, nawiedzanie miejsc z nim związanych.

Gdy oddajemy cześć Słudze Bożemu Adolfowi Piotrowi przez wzbudzaną modlitwę, chwalimy samego Stwórcę, że tak wielkich łask udzielił człowiekowi, objawiając swoją miłosierną moc pośród ludzkich słabości. Jednocześnie, rozważając nauczanie Sługi Bożego i wcielając w swoje życie jego cnoty, pozyskujemy Orędownika w naszych codziennych sprawach.

 
CO NOWEGO?

AKTUALNOŚCI


14 lutego 2024

74. rocznica śmierci sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka

Czciciele sługi Bożego bpa Adolfa Piotra szczególnie pamiętali o dacie 9 lutego, kiedy to przypada kolejna rocznica śmierci Niezłomnego Pasterza i Założyciela Zgromadzenia Terezjanek. W tym […]
19 września 2023

Spotkanie ze Sługą Bożym

W niedzielę 17 września w parafii św. Jakuba w Toruniu na wszystkich mszach świętych s. Elżbieta Puchalska przybliżała wiernym osobę ks. biskupa Adolfa Piotra Szelążka.
5 września 2023

W trosce o żywą pamięć

Siostra Elżbieta Puchalska posługująca we wspólnocie w Toruniu zainicjowała cykl prelekcji o biskupie Szelążku, które będzie głosić raz w miesiącu w kościołach diecezji toruńskiej. Pierwsza z nich odbędzie się w kościele św. Jakuba, miejscu kultu kandydata na ołtarze.
29 marca 2023

Sługa Boży wśród swoich ziomków

W niedzielę 19 marca 2023r. w Stoczku Łukowskim – miejscu narodzin i chrztu Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka – miała miejsce uroczystość jemu poświęcona. Z […]
MIEJSCA ZWIĄZANE Z BP SZELĄŻKIEM

MIEJSCA KULTUMODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM SŁUGI BOŻEGO

Boże, Ojcze Wszechmogący, który obdarzyłeś sługę swego Biskupa Adolfa Piotra
pełnią Chrystusowego kapłaństwa, mądrością w służbie Kościołowi,
dobrocią serca wobec ubogich i pokrzywdzonych
oraz ukochaniem drogi duchowego dziecięctwa,
spraw, abyśmy wsparci jego przykładem
stale wzrastali w wierze oraz miłości Boga i bliźniego.
Pozwól nam cieszyć się jego chwałą w niebie
i udziel łask, o które Cię za jego przyczyną z pokorą i ufnością prosimy. Amen.

Informacje o otrzymanych łaskach prosimy kierować na nasze dane adresowe dostępne w zakładce kontakt.

gdpr-image
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie
Dowiedz się więcej