Relacja z przebiegu konferencji naukowej, Siedlce, 27 listopada 2015

66 rocznica śmierci Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka
14 maja 2021

Uroczysta msza św. pod przewodnictwem J.E. Ordynariusza Diecezji Siedleckiej, biskupa Kazimierza Gurdy wraz z biskupem pomocniczym Piotrem Sawczukiem, sprawowana w Katedrze Siedleckiej, wprowadziła zebranych licznie gości w tematykę życia i działalności Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Ks. biskup Gurda w swej homilii przywołał krótką biografię Sługi Bożego oraz nakreślił sylwetkę duchową, wskazując szczególnie na wierną i oddaną służbę, której wyraźnym fundamentem jest miłość Chrystusa. To ona staje się jedyną motywacją do podjęcia wezwania, aby przyjąć troskę o diecezję łucką, najbiedniejszą ze wszystkich diecezji ówczesnej Polski, borykającą się z brakiem kapłanów i niewielką siecią parafii. Ta miłość do Boga i Kościoła, kształtowana od dzieciństwa, poprzez lata seminaryjne a później w posłudze drugiemu człowiekowi, umacniała się z każdym dniem, aż osiągnęła pełnię poprzez gotowość oddania życia za diecezję łucką. Potrafił kochać swych diecezjan ale także prześladowców – podkreślił Biskup Gurda. Prosimy dzisiaj Boga, aby został ogłoszony błogosławionym.

We mszy św. wzięli udział przybyli licznie kapłani z diecezji Siedleckiej, Drohiczyńskiej, Ełckiej i innych, a także licznie zgromadzone siostry terezjanki, przybyłe w całej Polski oraz reprezentacja z Ukrainy, siostry z innych zgromadzeń zakonnych i wierni świeccy. Przybyła liczna reprezentacja miasta urodzenia Sługi Bożego biskupa Szelążka tj. ze Stoczka Łukowskiego oraz Węgrowa. Obecny byli także dyrektor IV Liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego wraz z reprezentacją uczniów, którzy są kontynuatorami ówczesnego Gimnazjum Gubernialnego w Siedlcach, którego absolwentem był Sługa Boży.

W drugiej części spotkania, w Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, po przywitaniu zebranych gości przez Panią Rektor Tamarę Zacharuk, rozpoczęły się prelekcje.

Referaty wygłosili m.in. Grzegorz Welik – dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach, który opowiadał o obecności Biskupa Szelążka w Siedlcach, dr hab. Maria Dębowska z KUL przybliżyła zebranym temat dotyczący diecezji łuckiej za czasów Bpa Szelążka. Po przerwie ks. Bernard Błoński dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach wtajemniczał słuchaczy w okres współpracy biskupa Szelążka z biskupem Henrykiem Przeździeckim. Natomiast o przedłużeniu społecznej misji biskupa Szelążka, która trwa do dziś mówiła siostra Renata Dzikielewska ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Natomiast dr Rafał Dmowski z UPH umiejscawiał hierarchę w historiografii polskiej. Nie zabrakło także informacji z diecezji drohiczyńskiej. Konferencję zakończyło wystąpienie prof. Waldemara Rozynkowskiego, który mówił o korespondencji Biskupa z matką Agnieszką od Jezusa z Lisieux.

Organizatorem konferencji był Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie oraz Zgromadzeni Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wszystkie prelekcje będzie można odczytać w publikacji jaka zostanie przygotowana po konferencji i wzbogacona o informacje dodatkowe o toczącym się procesie beatyfikacyjnym.

gdpr-image
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie
Dowiedz się więcej