Jakie są zapatrywania kandydata na posła z ziemi Płockiej?

List do matki generalnej [s. Cherubiny Radzewicz]
18 października 2021
W przededniu wyborów do Izby Państwowej
18 października 2021
Informacja o dokumencie:

Jakie są zapatrywania kandydata na posła z ziemi Płockiej?, Mazur 7(1912) nr 43, s. 1.

Treść dokumentu:

Jakie są zapatrywania kandydata na posła z ziemi Płockiej

Artykuł nasz „O posła z gub. Płockiej” zamieszony w N 41 „Mazura”, przez redakcję „Głosu Płockiego” w głównej swej treści pomieszczony był dosłownie w N 83 tej gazety.

Samo przedrukowanie artykułu nie jest jeszcze podzielaniem w całości zawartych w nim dowodzeń. W każdym razie jest to dowód pewnej życzliwości względem osoby ks. prałata Szelążka, jako poważnego kandydata na posła do Izby Państwowej z ziemi Płockiej.

Że pogląd ten nie był omylny, przekonaliśmy się ze wstępnego artykułu, zamieszczonego w N 84 „Głosu”. Zaznaczywszy w poprzednim numerze, iż „zapatrywania polityczne ks. prałata Szelążka w ogóle, oraz na działalność dotychczasową Koła Polskiego nie są znane szerszemu ogółowi” Redakcja „Głosu” postarała się dowiedzieć, jakie są owe zapatrywania i zasięgnęła wiadomości u samego źródła. Bo oto co czytamy w artykule pod tytułem: „Drugi kandydat na posła z gub. Płockiej”:

W ciągu ostatnich dni, z powodu postawienia przez „Mazura” kandydatury ks. prałata Szelążka, regensa seminarium, na posła ziemi płockiej, osoba prałata wysunęła się niejako na widownię polityczną.

Ogół chce wiedzieć, jakie są zapatrywania tego, który zgadza się wziąć na siebie ciężki obowiązek przedstawienia wobec Dumy Państwowej naszych krzywd cierpień i bolączek. Nic też dziwnego, że dziennikarze w pierwszym rzędzie docierają do zacisza seminaryjnego i wdzierają się duszy ks. regensa, chcąc poznać jego zapatrywanie. Lecz ks. prałat z całą uprzejmością i cierpliwością poddał się tej bądź co bądź przykrej „superrewizji” duchowej i udzielił chętnie odpowiedzi na nasze zapytania.

Otóż ks. prałat Szelążek na zapytanie, jakiego kierunku politycznego lub jakiego stronnictwa jest zwolennikiem, odrzekł: Pragnę jedynie szczęścia naszej Ojczyzny i użycia wszelkich godziwych środków, które jej dobro urzeczywistnić mogą, co zawarunkowane nie jest przynależnością do tej lub innej partii politycznej, a rzeczy samej do żadnej z nich nie należę, w pośród znanych mi wszakże programów przekonaniami swoimi najbardziej zbliżony jestem do stronnictwa narodowego, przy uwzględnieniu pełności praw Kościoła katolickiego.

gdpr-image
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie
Dowiedz się więcej